De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Charlier

Cumuleo