De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaud Witmeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Renaud Witmeur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Renaud Witmeur

Cumuleo