De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Matthias Coninx

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Matthias Coninx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Matthias Coninx

Cumuleo