De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Giovanna Corda

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Giovanna Corda
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Giovanna Corda

Cumuleo