De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johannes Creemers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Johannes Creemers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Johannes Creemers

Cumuleo