De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin De Clercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Erwin De Clercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Erwin De Clercq

Cumuleo