De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe De Coene

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe De Coene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe De Coene

Cumuleo