De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre De Keyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-Pierre De Keyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-Pierre De Keyn

Cumuleo