De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Debondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Debondt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Debondt

Cumuleo