De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vivian Devaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Vivian Devaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Vivian Devaux

Cumuleo