De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cyprien Devilers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Cyprien Devilers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Cyprien Devilers

Cumuleo