De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Devogele

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Devogele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Devogele

Cumuleo