De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Venturelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Patricia Venturelli
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Patricia Venturelli

Cumuleo