De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Donnay

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Donnay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Donnay

Cumuleo