De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André du Bus de Warnaffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door André du Bus de Warnaffe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door André du Bus de Warnaffe

Cumuleo