De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Fabri d'Enneilles

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Etienne Fabri d'Enneilles
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Etienne Fabri d'Enneilles

Cumuleo