De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julia Fernandez Fernandez

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Julia Fernandez Fernandez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Julia Fernandez Fernandez

Cumuleo