De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Fontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Fontaine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Fontaine

Cumuleo