De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vercamst

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vercamst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vercamst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vercamst

Cumuleo