De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Gérald Frère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Gérald Frère

Cumuleo