De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leen Gielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Leen Gielen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Leen Gielen

Cumuleo