De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leentje Grillaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Leentje Grillaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Leentje Grillaert

Cumuleo