De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristiaan Hapers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristiaan Hapers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristiaan Hapers

Cumuleo