De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Herremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Herremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Herremans

Cumuleo