De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mieke Hoorens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Mieke Hoorens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Mieke Hoorens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Mieke Hoorens

Cumuleo