De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Houben

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Pierre Houben
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Pierre Houben

Cumuleo