De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Huyghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Huyghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Huyghe

Cumuleo