De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Jacob

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Jacob
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Jacob

Cumuleo