De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Jennequin

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Maurice Jennequin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Maurice Jennequin

Cumuleo