De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Kenis

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Kenis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Kenis

Cumuleo