De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Francis Vermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Francis Vermeiren

Cumuleo