De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lallemand

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Véronique Lallemand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Véronique Lallemand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Véronique Lallemand

Cumuleo