De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Boudewijn Laloo

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Boudewijn Laloo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Boudewijn Laloo

Cumuleo