De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lambin

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Véronique Lambin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Véronique Lambin

Cumuleo