De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Laurent

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jacqueline Laurent
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jacqueline Laurent

Cumuleo