De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Leaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Leaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kris Leaerts

Cumuleo