De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Leenknecht

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Leenknecht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Leenknecht

Cumuleo