De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Leroy

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Stéphane Leroy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Stéphane Leroy

Cumuleo