De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Levecq

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Levecq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Levecq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Levecq

Cumuleo