De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Libert

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Emmanuel Libert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Emmanuel Libert

Cumuleo