De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Magnette

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-Pierre Magnette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-Pierre Magnette

Cumuleo