De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Malisoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Elisabeth Malisoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Elisabeth Malisoux

Cumuleo