De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Martens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Martens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Martens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Martens

Cumuleo