De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Matray

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Didier Matray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Didier Matray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Didier Matray

Cumuleo