De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Meesters

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Koen Meesters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Koen Meesters

Cumuleo