De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Meuter

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bernard Meuter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bernard Meuter

Cumuleo