De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Michotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean Michotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean Michotte

Cumuleo