De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Zander Vliegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Zander Vliegen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Zander Vliegen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Zander Vliegen

Cumuleo