De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Parmentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Parmentier

Cumuleo