De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Guy Petit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Guy Petit

Cumuleo